Aktualności

 

 

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w naszym kraju zmianie

ulega termin Seminarium Drogowego w Jarnołtówku

zaplanowanego na 27-28.01.br., nowy termin to

21-22.04.2022r.

Program oraz wysokość opłat pozostają bez zmian.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Drogowe organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Opolu.

Seminarium odbędzie się w dniach 21÷22.04.2022r. w ośrodku „Ziemowit” w Jarnołtówku.

Temat seminarium: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Opolu

Kontakt