Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Opolu

Seminarium Drogowe 2020

Seminarium Drogowe 2023

Seminarium Drogowe 2024

Seminarium Drogowe 2022

Seminarium Drogowe 2019