Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Opolu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP jest organizacją naukowo – techniczną zrzeszającą przede wszystkim członków działających na rzecz komunikacji i transportu.

 

 

Oddział w Opolu stawia sobie za cel podejmowanie wszelkich starań, zmierzających do rozwoju infrastruktury komunikacyjno-transportowej głównie w obszarze swego działania – w rejonie opolskim.

Wiadomym jest bowiem, iż wraz z rozwojem infrastruktury komunikacyjno-transportowej, związany jest rozwój gospodarczy całego regionu.

 

 

 

Statutowe cele działalności Zarządu Oddziału SITK obejmują:

  • Działalność naukowo-techniczną

  • Działalność informacyjno-edukacyjną

  • Kulturową, na rzecz rozwoju komunikacji i transportu

  • Doskonalenie działalności organizacyjnej i statutowej

  • Współpraca z przedsiębiorstwami i jednostkami administracyjno - technicznymi w zakresie transportu w regionie

  • Organizacja konferencji naukowo - technicznych, sympozjów i seminariów szkoleniowych

  • Działalność na rzecz młodej kadry technicznej

  • Współpraca z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Lorem ipsum

Lorem 1

92%