Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Opolu

Zarząd SITK RP Oddział w Opolu – kadencja 2022÷2026:

Mariusz Pustelnik - Prezes

Piotr Rybczyński - Wiceprezes

Grzegorz Cebula - Wiceprezes

Violetta Troć - Sekretarz 

 

 

Komisja rewizyjna w składzie:

Halina Kaniak - Przewodnicząca

Henryk Smerd - Zastępca Przewodniczącej

Janusz Maślankiewicz – Sekretarz

 

 

Sąd koleżeński w składzie:

Paweł Srebrny – Przewodniczący

Marcin Solis – Zastępca Przewodniczącego

Janusz Truch - Sekretarz