Zarząd SITK RP Oddział w Opolu – kadencja 2018÷2022:

Piotr Rybczyński - Prezes

Kazimierz Kurowski - I Zastępca Prezesa

Jerzy Roczek - II Zastępca Prezesa

Celina Grzelak - Sekretarz

Kazimierz Cupiał - Członek Zarządu

Mariusz Pustelnik - Członek Zarządu

 

 

Komisja rewizyjna w składzie:

Halina Kaniak - Przewodnicząca

Janusz Maślankiewicz - Zastępca Przewodniczącej

Ryszard Czarnecki - Sekretarz

 

 

Sąd koleżeński w składzie:

Barbara Abramowicz - Przewodnicząca

Paweł Srebrny - Sekretarz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Opolu

Kontakt